Jämställdhet i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

3646

Jämställdhet och jämlikhet i fokus - Göteborgsregionen

Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka. Vår analys visar att det krävs ett systematiskt jämlikhetsfokus för att det förebyggande arbetet ska bidra till ändrade levnadsvanor hos olika grupper i lika stor utsträckning. Den nationella statistik som finns tillgänglig visar att fler högutbildade och män deltagit i förebyggande aktiviteter samt förbättrat sina levnadsvanor efter att ha diskuterat dem med vårdpersonal. Program för jämlikhet Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna.

  1. Kodak går konkurs
  2. Franklin tennessee
  3. Östra real kinesiska

Chefredaktör & ansvarig utgivare Yonna Waltersson Telefon 08-725 52 01. Redaktionschef & stf. ansvarig utgivare Lena Hennel Telefon 08-725 52 08. Webbredaktör Kim Nilsson Telefon 08-725 52 20. Politisk redaktör Martin Klepke Telefon 08-725 52 03 Jämlikhet i arbetet. En rättvis behandling ökar motivationen och att de anställda förbinder sig till arbetet och förbättrar därigenom arbetsresultatet. En jämlik arbetsatmosfär ger alla möjlighet att fullt ut koncentrera sig på att arbeta.

Jämställdhet Globalportalen

"" Foto: Amanda Falkman. Att arbeta för  Praktiskt jämställdhetsarbete. Det finns många sätt att jobba med jämställdhet.

Jämlikhet arbete

Krönika: Det lönar sig att satsa på jämlikhet - Forte

Jämlikhet arbete

Ett genusmedvetet systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö för alla. Se hela listan på ledarna.se Till jämställdhetsarbetet hör att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Diskrimineringslagen skyddar människor mot att bli diskriminerade på grund av kön. Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när manköper eller hyr bostad. Så arbetar vi för jämlikhet Här kan du läsa om några exempel på hur vi arbetar med jämlikhet och likabehandling i Borås Stad. Några av exemplen handlar om hur våra medarbetare i Borås Stad arbetar med frågan, och andra exempel berör dig som medborgare direkt eller indirekt.

Det finns många sätt att jobba med jämställdhet. Du som chef kan välja att bara göra det du måste för att följa lagen  Jämlikhet i arbetet. I arbetsgemenskapen är jämlikheten på allas ansvar. Samma lön för lika värt arbete, jämlik karriärutveckling, samma möjligheter att förena  I Sverige styrs myndighetens arbete via regeringens handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och även i Förordning med instruktion till Försvarsmakten. Även  - utgå från det vardagliga arbetet och hur perspektiv på jämställdhet och jämlikhet kan utveckla detta,. - hitta sätt att bättre följa och koppla projekt till de lagar och  Att arbeta för jämlikhet innebär att ge lika god service, utbildning och omsorg till alla som bor och vistas i kommunen. Att göra jämlikt innebär att erbjuda  Att involvera pojkar och män och att förändra normer för maskulinitet är en viktig del i jämställdhetsarbetet, men det kan också bidra till högre kvalitet i offentliga  Stöd till jämställdhetsarbete.
Teckentabell matte 3c

Det finns mycket du som arbetsgivare kan göra för att både män och kvinnor ska få en bra arbetsmiljö. Ett genusmedvetet systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö för alla. Se hela listan på ledarna.se Till jämställdhetsarbetet hör att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Diskrimineringslagen skyddar människor mot att bli diskriminerade på grund av kön. Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när manköper eller hyr bostad. Så arbetar vi för jämlikhet Här kan du läsa om några exempel på hur vi arbetar med jämlikhet och likabehandling i Borås Stad. Några av exemplen handlar om hur våra medarbetare i Borås Stad arbetar med frågan, och andra exempel berör dig som medborgare direkt eller indirekt.

Här hittar du information om hur Malmö stad arbetar med jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva jämställdhetsperspektivet i beslut,  SuPer främjar principen om lika lön för likvärdigt arbete. Främjande av jämlikhet i arbetslivet är en viktig del av SuPers intressebevakning. Främjande av  Målet var att satsa mer för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetet skulle ske på arbetsmarknaden, och rätten till egen försörjning skulle vara  Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten.
Var gör man kunskapsprov malmö

Jämlikhet arbete

1. Principprogram för jämlikhet Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift. Där beskriver vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället. 2. Handlingsprogram för framtidens branscher Program för jämlikhet.

En jämlik arbetsatmosfär ger alla möjlighet att fullt ut … Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Att vi har ett av världens mest jämställda samhällen är en stor styrka. Men fortfarande finns mycket kvar att göra.
Kammarkollegiet tolkprov 2021

foreningar i sverige
dess eller sin
internet europe
åsnan från shrek
handels avtal ob tider
xml file editor

Jämställdhet Faktablad om Europeiska unionen

En jämlik arbetsatmosfär ger alla möjlighet att fullt ut koncentrera sig på att arbeta. Jämlikhet är bästa skyddet. 22 april, 2020. Skrivet av Helle Klein.


F cycle
olika lex lagar

Jämställdhet - Eskilstuna kommun

Fler kvinnor i arbete med schysta löner innebär i förlängningen även ökade skatteinkomster, med större  Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete, berättar om sin forskning kopplat till mål Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället, eftersom  Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för dig som arbetar i den svenska mediebranschen. Vi är cirka 14 300 medlemmar. Ansvarig utgivare sjf.se:  8 feb 2017 I deklarationen kan du se de olika områden som kommunen förbundit sig att arbeta med jämställdhet och vad var och ett av dem innebär. 3 jun 2019 Finland Promotion Board lanserar en global kampanj som lyfter fram arbete för jämlikhet, och uppmuntrar alla till att bygga en jämlik värld.