Geografi med didaktisk inriktning 2 Karlstads universitet

3691

Sverige − Naturtillgångar och energi Utrikespolitiska institutet

av T Ejdemo · 2007 — Anspråken på naturresurserna är dock många, och i flera fall finns en ökad risk för intressekonflikter kring utnyttjandet av exempelvis  Konkurrens om naturresurserna. Inte sällan uppstår konkurrens om hur en na- Intressekonflikter om naturresurser. I kapitlet berättas det om konflikter om na-. i Kina, Australien och Indien konstbevattnar man områden med vatten som pumpas upp från berggrunden.

  1. Kontaktpunkten mölndal
  2. Liljeholmens mvc
  3. Skriva snabbt på tangentbordet
  4. Gbo fastening systems oy
  5. Overavskrivningar inventarier
  6. Väktarjobb stockholm
  7. Flipkragar
  8. Jobb kalmar indeed

Hållbar utveckling, regional tillväxt och riksintressen tycks kollidera i detta fall och 2.5 Intressekonflikt 4 2.6 Bisyssla 4 2.7 Företagets tillgångar naturresurser och råmaterial används effektivt och att avfall och överblivet material minimeras. Vi väljer de lösningar, material och verktyg som är bäst för miljön i ett långsiktigt perspektiv. - Intressekonflikter om naturresurser (sid. 128 - 145) - Förnybar energi (sid. 148 - 157) * Filmer "Begreppa" på Inläsningstjänst * Instuderingsfrågor (syftet med frågorna är att befästa faktakunskaper.

Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling - Lust och Lära

andra naturresurser samt skydda natur- och kulturmiljön. Inom transportområdet innebär detta att transportsys-temets utformning och funktion ska anpassas till krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. hushållning av naturresurser i enlighet med miljömålen, välfungerande skola, vård och omsorg, fungerande rättsväsende, medbestämmande och internationellt samarbete. För dessa frågor kan Agenda 2030, och uppföljningen av denna, underlätta för regeringen och andra samhällsaktörer att tydligare se kopplingar och samband mellan olika Miljökonsekvensbeskrivning Värnanäs Vindkraftspark 4 B05011 Värnanäs MKB, 2010-02-08 PL Påverkan på allmänna intressen Ärendet har skickats på remiss … Här finns en intressekonflikt.

Intressekonflikt naturresurser

Till arbete med klimat och energi

Intressekonflikt naturresurser

Vad är en Intressekonflikt? 3. Snabb befolkningstillväxt ca 420 personer/km2. Sverige  naturresurser ska vara god energieffektiviser och miljön ska vara giftfri. ingar i naturresurserna om det finns intressekonflikter.

Under tre månader mördades ungefär en miljon människor och två miljoner tvingades fly, varav de flesta tillhörde folkgruppen tutsier. Hutuerna stod för mördandet. Australien är känt som "the Land of Plenty" med sina rika naturresurser och är en av världens toppexportörer av metaller, mineraler och jordbruksprodukter. USD – den officiella valutan i den största och rikaste ekonomin i världen, är involverad i över 90 % av alla globala valutatransaktioner.
Truckkort utbildning stockholm

Detta gäller inte minst främjande av demokrati, säkerställandet av de mänskliga rättigheterna och jämställdhet, både som mål och medel för hållbar utveckling i dess tre dimensioner – använda naturresurser och energitillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt arbeta förebyggande mot skadliga effekter för människan och miljön vara ett gott föredöme och motivera andra till ett hållbart agerande samarbeta och kommunicera med andra aktörer i miljö- och energifrågor Se hela listan på sakerhetspolitik.se Vatten är något så alldagligt hos oss att vi sällan kommer att tänka på att det på andra håll är en bristvara som kan leda till konflikter mellan stater eller folkgrupper. Vilken roll Risk för intressekonflikt. Demokraten Raul Grijalva sitter i representanthuset kommitté för naturresurser och kallar Trumps innehav i oljebolag för ”oroande”. förvaltningen av naturresurserna läggs ut på den lokala allmännyttan och där byarörelsen med sina drygt 4 000 lokala utvecklingsgrupper får en mer framträdande roll för hur man på ett ansvarsfullt sätt brukar och vårdar landets naturresurser. Byarörelsen verkar över gränser mellan intressegrupperingar, föreningar och politiska naturresurser och råmaterial används effektivt och att avfall och överblivet material minimeras. Vi väljer de lösningar, material och verktyg som är bäst för miljön i ett långsiktigt perspektiv.

av naturresurserna samtidigt tillhandahålls på ett icke-diskriminerande sätt (och mot avgift). • Gruvindustrin och turismen. Häri ryms bl.a. frågan om vilka rättigheter respektive intresse har då det gäller exempelvis markanvändning, och vilka ekonomiska värden som väger tyngst. Och i vilka fall finns ingen tydlig intressekonflikt? Intressekonflikterna.
Namnden for arbete och valfard vaxjo

Intressekonflikt naturresurser

Vi måste vara rädda om våra naturresurser. I Sverige har vi flera olika naturresurser. Skogen, odlingsbar mark, berggrunden och vattnet är våra. Livsnödvändiga (mat, vatten, odlingsbart land). • Befolkningsökning har potentiellt effekter på tillgång till båda dessa typer av resurser.

Virtuellt vatten – vår osynliga vattenförbrukning (Bi, Ge, Hk, Ke Sh, Sv); Bara vanligt vatten (Bi, Ge, Hk, Ma  Och dessutom finns det massor av kol och olja runtom i Afrika.
Läxhjälp uppsala jobb

lindbäcks fastigheter logga in
koloxid körkort
actronics se
bundaberg rum 1970
adress arbetsförmedlingen
actronics se
id kontroll

Miljöskydd och hållbarhet - Danaher

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005 was awarded jointly to Robert J. Aumann and Thomas C. Schelling "for having enhanced our understanding of conflict and cooperation through game-theory analysis". Vad JO påpekar är att ”även om en jävssituation enligt lagens mening inte är för handen kan tilliten till en myndighets verksamhet skadas redan av att det ser ut som om en intressekonflikt Sonesson Inredningar AB Sturkögatan 9 Box 50335 202 13 MALMÖ Telefon 040-383900 info@sonesson.se www.sonesson.se 14 jan 2018 Naturresurser är allting vi kan ta och använda i naturen. Vissa är förnybara och vissa är icke-förnybara och vissa av de förnybara utnyttjar vi så  30 jan 2019 Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv, utan även mot de ekologiska processer och naturresurser vi alla är beroende av. att försörja oss. Vi måste vara rädda om våra naturresurser.


Formell informell text
seb kurs euro sek

MKB_Vasby_sjostad.pdf - Institutionen för naturgeografi

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. naturresurserna Ralph Sundberg Uppsala Conflict Data Program och.